KHS nabízí bezplatné odběry a analýzy vzorků podzemní vody ze studní

25. června 2013

Vážení spoluobčané,

Krajská hygienická stanice (KHS), pracoviště Benešov nabízí bezplatné odběry a analýzy vzorků vod z individuálních vodních zdrojů (studní) zasažených povodní.

Pokud máte zájem o tuto službu a splňujete následující kriteria, zapište se prosím do seznamu v krámku nebo u p. Urbana. Případně pošlete následující informace (jméno, adresa a kontakt) na mail: ondrejurban@seznam.cz

Požadavky jsou:

  • Jedná se o objekt zkolaudovaný a využívaný k trvalému bydlení, ne chata
  • Pitná voda je napojena na domovní rozvody, resp. odběr se provádí z kohoutku určeného k odběru pro lidskou spotřebu.
  • Před odběrem zajistí majitel studny na vlastní náklady dezinfekci studny (voda musí být bez průvodních organoleptických změn jakosti, především zákalu a zápachu).

TERMÍN do 30.6.2013, následující den bude seznam předán KHS

Za OV Bukové a Vidlákovy Lhoty Ondřej Urban

« Zpět na články