20. října 2020

Rekonstrukce dětského hřiště

Vážení spoluobčané,

v následujících dnech bude omezena možnost využití dětského hřiště z důvodu jeho celkové rekonstrukce a instalace nových hracích prvků.

Děkujeme za pochopení.

OV BAVL

24. července 2020

Letní setkání občanů a sportovní den

Milí Spoluobčané, srdečně Vás zveme na letní setkání občanů a sportovní den, který se bude konat v sobotu 15.8. 2020 od 14:00 hodin na hřišti v Bukové Lhotě. Připraven je bohatý program pro děti i dospělé plný soutěží a dalších aktivit.

Disciplíny pro mladší: stříkání na terč, chůze na chůdách, kopy na branku, střelba ze vzduchovky, střelba na branku, zručnost na kole nebo koloběžce, šipky, zábavné hry a vodní hrátky. Kola a koloběžky s sebou.
Disciplíny pro starší: Petanque, volejbal, malý fotbálek, ping pong
Pro každého je připravena malá odměna.


Občerstvení bude zajištěno (pivo, limo, grilovaný steak, zmrzlina)
Prosíme naše hospodyňky o něco sladkého ke kávě

Večer posezení u hudby a tance.

Těšíme se na Vás.

OV BAVL

21. května 2020

Jarní Brigáda 2020 II

OV BAVL ZVE VŠECHNY OBČANY BUKOVÉ A VIDLÁKOVY LHOTY NA JARNÍ ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTOR OBOU OBCÍ DNE 30 5. 2020, SRAZ V 9:00 U HŘIŠTĚ.

SBĚR ODPADKŮ PODÉL CEST, VYČIŠTĚNÍ STRUH, OBNOVA  LAVIČEK U HŘIŠTĚ, ÚPRAVA VOLEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ

S OHLEDEM NA SOUČASNOU SITUACI NEBUDE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ

VLASTNÍ NÁŘADÍ, POMŮCKY, ROUŠKY SI PROSÍM VEMTE S SEBOU.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

OV BAVL

17. března 2020

Pozastavení veškerých akcí z důvodu karantény

Milí spoluobčané,

Z důvodu vyhlášené celorepublikové karantény jsme přistoupili k pozastavení veškerých akcí organizovaných ve spolkovém domě i akcí organizovaných osadním výborem.

(Ne)konání jarní brigády závisí na dalším vývoji epidemie a opatřeních zavedených naší vládou.

S pozdravem

Osadní výbor

17. března 2020

Informace a nabídka pomoci města Benešov – COVID 19

A. Zprostředkování nákupu základních potravin, hygienických prostředků a léků pro seniory

V první řadě jde o nabídku možnosti využít zprostředkování nákupu základních potravin,  hygienických prostředků a léků občanům /viz leták níže/ . Tuto službu organizuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s Pečovatelskou službou.  Služba je určena pro seniory primárně od 65 let.  Roznášku a rozvoz potravin,  hygienických prostředků a léků budou provádět pracovníci sociálního odboru,  hasiči, skauti a další dobrovolníci. Bude využito vozidel města, hasičských vozidel naší jednotky a taxík Maxík.  Roznášku těchto prostředků  osobám v karanténě, zajistí Pečovatelská služba dle pokynů hygienické stanice.  Podrobné informace obdržíte na telefonech uvedených na letáku.  Zatím je do systému zapojena naše jednotka z Úročnice. Žádám ještě hasiče z Bedrče, zda by byli schopni také vypomoci. Myslím si ,že by bylo vhodné, aby rozvoz v osadách zajistili hasiči /Úročnice – osada Úročnice, Buková a Vidlákova Lhota, Bedrč – osada Bedrč, Dlouhé Pole, Červený Dvůr, Okrouhlice a Boušice/.  Všechno se nyní testuje a bude se systém upravovat a rozšiřovat na základě aktuálních potřeb a vývoje situace.  Osoby zapojené do tohoto systému budou vybaveny rouškami, které nyní jiní dobrovolníci šijí a budou ještě dnes k dispozici.

B.      Krizový štáb a Bezpečnostní rada

Od počátku nákazy se schází bezpečnostní rady , kde jsou zastoupeny všechny složky Policie ČR, Městská Policie, další složky IZS, Hygiena, nemocnice a město Benešov/  a pravidelně si předáváme informace.  Po vyhlášení nouzového stavu zahájil činnost Krizový štáb města. Jsou přebírána nařízení vlády a krajských orgánů.  V současné době to funguje tak, že osoby s příznaky nákazy kontaktují telefonicky přímo krajskou hygienickou stanici /tel. 771 137 070/  nebo svého praktického lékaře, který po dohodě s hygienickou stanicí zajišťuje kontrolní odběry a to buď přímo u pacienta doma  s pomocí vozidel záchranky  nebo na odběrném místě. V Benešově na Malém náměstí před poliklinikou bylo krajské odběrné místo zřízeno a je v provozu od 7 do 19 hodin pouze však pro pacienty s doporučením hygieny.

C.      Omezení činnosti úřadu 

Byla omezena činnost úřadu.  Úřad byl uzavřen pro veřejnost. Styk probíhá pouze písemně přes podatelnu nebo emailem či datovými schránkami. Byl snížen stav úředníků na minimum a bylo využito práce z domova, tak, aby v případě nucené karantény, byl zajištěn další chod úřadu. Pracovníci na jednotlivých agendách jsou rozděleni včetně vedení města tak, abychom mohli fungovat i v případě nákazy.  Byla zrušena veškerá jednání mimo město, školení, semináře .  Dále jsou zrušen a jednání komisí  a výborů , valné hromady a dozorčí rady městských společností. V tuto chvíli funguje pouze rada města a uvidíme, zda bude možné svolat v půlce dubna zastupitelstvo.  Pokud budete něco potřebovat jsem Vám k dispozici na mobilním telefonu nebo na emailu.   

D.      Informovanost obyvatelstva a dodržování základních pravidel

Bude zajišťována jedna místním rozhlasem, přes web, facebook, mobilními aplikacemi, roznosem a výlepem letáků. Přes bezpečnostní radu a krizových štáb se řídíme pokyny  hygienické stanice a složek IZS.  Budeme Vás samozřejmě o vývoji situace a opatřeních informovat.  Dodržujme  základní pravidla /maximální omezení volného pohybu mimo bydliště, dodržování nařízené karantény, mytí rukou, nošení roušek na veřejnosti, dodržování odstupů, omezení hromadných akcí na 30 osob atd.  Uzavřeli jsme všechna sportovní a dětská hřiště, sportovní areály a sportoviště včetně plaveckého bazénu.  Je uzavřen sběrný dvůr v Benešově.  Provoz hřbitova je neomezen .  Bude posílen svoz odpadu a čištění a úklid města. Naopak omezena bude údržba veřejné zeleně.    

E.       Školy a školky

Dle nařízení vlády jsme uzavřely základní a mateřské školy.   Pro děti zaměstnanců, kteří bojují s virem v první linii /tj. lékaři , zdravotní personál, složky IZS, sociální pracovnice/ v rámci ORP Benešov jsme otevřeli  pavilón MŠ Longenova a ZŠ Na Karlově /pro děti do 10 let/ včetně zajištění stravy. Pokud by někdo z Vašich občanů přímo zapojených do boje s koronavirem  službu potřeboval, může se obrátit přímo na ředitele ZŠ Karlov Mgr. Česáka a na ředitelku MŠ Mgr. Mastnou. Kontakty jsou na webech organizací.

Pokud chcete,  můžete se zapojit a sami pomoci nastalou situaci překonat.  Na letáku je uvedeno telefonní číslo, kde je možné pomoc nabídnout . Určitě bude využita s ohledem na předpokládaný vývoj. V tuto chvíli je nezbytné zajistit  základní potraviny a alespoň nějaké ochranné prostředky pro ty, kteří budou pomoc poskytovat v první linii.  Až obdržíme ochranné pomůcky určitě se ozveme ohledně jejich distribuce občanům . Chtěl bych Vás požádat, abyste ve spolupráci s odborem sociálních věcí a Pečovatelskou službou v tuto chvíli informovali občany a zjistili, zda u Vás v osadě má někdo zájem o nabízené služby a pomoc.   Prosím Vás,  komunikujte spolu a zejména s těmi nejohroženějším nad 65 let. Neváhejte se kdykoliv obrátit, pokud budeme moci,  určitě rádi pomůžeme nebo pomoc zajistíme.  Pomáhejme si všichni navzájem a držme se.      

Sledujete, prosím, webové stránky města a poslouchejte městský rozhlas.